Om oss

Vad är Vedkultur?

Arbetet med ved är ett tungt och tidskrävande jobb. Den ska huggas, fraktas, kapas, klyvas, torkas och staplas in i vedboden. Så har det sett ut på de flesta gårdar i Västerbottens inland. Men det tunga arbetet har gynnat kreativiteten, där man i generationer på bakgårdar försökt effektivisera hanteringen med alla möjliga innovationer, idéer och hemmabyggen.

Idag fasas veden ut mer och mer när modernare teknik tar över uppvärmningen av hemmen. Vi vill därför hitta en ny modernare plats för veden. Vi tog med oss kreativiteten som funnits i vedkulturen för att undersöka vad man egentligen kan göra av ved? Något som snabbt visade sig vara ganska mycket och detta är nog bara början.

Butiken

Vi ser Vedkultur mer ett projekt där man har möjlighet att köpa våra produkter. Vi sitter inte på ett stort lager utan vi tillverkar produkter i mindre skala eller på förfrågan. På så vis kan vi minska svinn och undvika lagerkostnader.

Produkterna

Veden kommer från vår egna mark i Västerbotten. Där bedrivs ett litet skogsbruk som gått i arv och sköts med omsorg. Det fina med veden är att allt spill och restprodukter öppnar nya dörrar för nya produkter.

Ved på internet?

Vissa av våra produkter är inte anpassade för E-handel utan säljs mer lokalt.
Vi håller just nu på med att kolla vilka fraktalternativ som finns kring våra större produkter. Vill man köpa någon av dessa så kontakta oss innan så försöker vi hitta en lösning.