Vad är tjärved?När barrträd skadas producerar trädet kåda för att läka skadan. Kådan innehåller röthämmande ämnen som Bl.a. annat hartssyror. Med tiden impregneras veden i trädet. Detta är vad man kallar tjärved eller fetved. Tjärved är lättantändligt och är ett bra hjälpmedel vid braständning.


Nyare post