Blogg

Tjärstickor

Tjärstickor

  Vad är skillnaden mellan en tjärsticka (till höger) och en vanlig sticka av björk (till vänster)?   https://vedkultur.se/products/tjarstickor              

Läs mer →


Vad är tjärved?

Vad är tjärved?

 När barrträd skadas producerar trädet kåda för att läka skadan. Kådan innehåller röthämmande ämnen som Bl.a. annat hartssyror. Med tiden impregneras veden i trädet. Detta är vad man kallar tjärved eller fetved. Tjärved är lättantändligt och är ett bra hjälpmedel vid braständning.

Läs mer →